Změna konektivity

Vážení členové,

v souvislosti se snahou stále zlepšovat parametry sítě v čase rostoucí nespokojenosti se stávajícím dodavatelem konektivity, jeho nepružností a způsobech řešení našich požadavků co se týče navyšování kapacity nebo i (ne)řešení výpadků a problémů na jeho straně, jsme se již před časem rozhodli změnit poskytovatele konektivity do Internetu.

Nejprve jsme zvažovali možnosti a přínosy té které varianty, nejen za účelem dalšího bezproblémového navyšování rychlosti připojení celé sítě KlimNetu, při zaručení její stability a dlouhodobého fungování. Následně proběhly instalace a konfigurace potřebných technologií, integrace do stávající infrastruktury a otestování funkčnosti pro zajištění bezproblémového přechodu. Nyní tak přichází chvíle, kdy je zapotřebí poskytnout zásadní informace ohledně tohoto přechodu i Vám, členům.

Termín přechodu:

K přechodu celé sítě k novému poskytovateli dojde v noci z 27.6.2020 na 28.6.2020, smlouva se stávajícím poskytovatelem vyprší posledního června, 2 dny rezervy si necháváme pro případ řešení nenadálého problému, který věříme, že nenastane.

K jakým změnám tedy dojde?

 1. Konektivita – Očekáváme zvýšení stability přívodní konektivity a menší náchylnost na výpadky (zejména v případě extrémních srážek) – propojení sítě s Internetem budou zajišťovat tak jako nyní dvě vzájemně propojená přípojná místa pro možnost vzájemné zálohy v případě výpadku jedné lokality. Jedna z lokalit však bude přepojena na optickou trasu, druhou obsluhuje náš rádiový spoj v licencovaném pásmu. Spolu se změnou poskytovatele připojení dojde k navýšení kapacity obou připojení - nově budeme disponovat rychlostní kapacitou 2x 2GB.
 2. V rámci interní sítě KlimNet nedojde k žádné změně, provoz webu, IS a dalších interních systémů zůstává stejný.
 3.  Během okamžiku „převodu“ konektivity dojde ke krátkému výpadku v souvislosti s nutností navázat komunikaci „jinou trasou“ - proto noční termín přechodu.
 4. Doplňková služba SledováníTV bude fungovat i nadále minimálně stejně, agregační server SledovaniTV.cz bude nově umístěn na optické přípojce, měly by se tak minimalizovat případné výpadky v přenosu do naší sítě.
 5. Port Forwarding / Veřejné IP / Vzdálený přístup do sítě - jelikož si při přechodu nemůžeme ponechat stávající rozsahy IP adres (nejsme držiteli tzv. AS a IP jsou stávajícího poskytovatele), dojde k jejich změně. Nově bude celá síť využívat rozsah 213.195.232.0/23. 
  • Pokud využíváte např. vzdálený přístup do zaměstnání (ze sítě KlimNetu) nebo někam, kde je kontrolována zdrojová IP adresa komunikace, nechejte si povolit nejlépe přístup z celého tohoto rozsahu u firemního IT. V případě potřeby přístup více omezit, naleznete na své členské kartě na záložce „technická“ 2 veřejné IP, za kterými budete NATováni od chvíle přepojení (primární / záložní připojení).
  • Pokud využíváte privátní přidělenou veřejnou IP (IPv4), dojde k její změně – novou IPv4 naleznete na své členské kartě, popř. nás kontaktujte, sdělíme Vám ji.
  • Pokud používáte nastavený port forwarding (PF) v rámci členské karty pro vzdálený přístup na své zařízení z internetu (např. kamerový systém), bude rovněž potřeba změnit v zařízení, ze kterého přistupujete, veřejnou IP – na samotném nastavení port forwardingu uvnitř sítě nebo zařízení není potřeba provádět žádnou změnu. Novou IP naleznete rovněž na své členské kartě, záložka „technické“, u nastavení port forwardingu. Změny poskytovatele připojení zároveň využijeme k provedení „úklidu“ a dlouhodobě nevyužívaný (ale nastavený) port forwarding nebudeme přenášet. Tato nevyužívaná pravidla jsou v rámci členské karty označena červeně.
 6. SMTP server (Odchozí pošta) - rozhodli jsme se odstavit z provozu náš „SMTP relay server“. Pro členy využívající elektronickou poštu v poštovních klientech (Thunderbird, MS Outlook, aj.) to znamená, že pokud jej mají špatně nakonfigurován v poštovním klientu, přestane jim tento odesílat elektronickou poštu. Správnou konfiguraci lze nalézt v podpoře svého poskytovatele emailové schránky (např. Seznam.cz, centrum.cz, email.cz …). U členů, kteří poštovní klienty nepoužívají nebo používají webová rozhraní (v prohlížeči), se výše zmíněné nijak neprojeví.