Podání Žádosti o vrácení přeplatku členských příspěvků za rok 2016

Podání Žádosti o vrácení přeplatku členských příspěvků za rok 2016

 

Vážení členové,

dovolujeme si Vás upozornit na blížící se termín podání Žádosti o vrácení přeplatku členských příspěvků za rok 2016.

 Vyplněnou a podepsanou žádost je potřeba doručit do kanceláře sdružení do 10. prosince 2016. Žádost můžete doručit osobně do kanceláře sdružení nebo zasláním poštou, kdy je rozhodující datum razítka podání zásilky. Žádost nemůžeme akceptovat v případě zaslání emailem.

V případě, že si člen nezažádá o vrácení přeplatku, bude evidovaný přeplatek zaúčtován jako mimořádný členský příspěvek ve prospěch sdružení bez ohledu na jeho výši, viz. Finanční řád schválený na Valné hromadě sdružení dne 6. června 2014.

Minimální výše přeplatku, o jehož vrácení je možné zažádat, je stanovena na 50 Kč. Výši případného přeplatku si každý člen může kdykoliv zjistit po přihlášení do intranetu sdružení ve své členské kartě - záložka "Platby". Vzhledem k této skutečnosti NEBUDOU členové o výši přeplatku individuálně informováni.

Přihlašovací jméno máte uvedeno na své přihlášce, heslo jste si zvolili při registraci do sdružení. V případě, že jste heslo zapomněli, tak si jej po neúspěšném přihlášení na stránkách sdružení www.klimnet.org můžete nechat zaslat na svůj email, který jste uvedli při registraci.

Přeplatky budou vraceny hromadně v období od 12. prosince do 28. prosince daného kalendářního roku, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet, který bude uveden v žádosti. V hotovosti bude možné vrátit přeplatek pouze v odůvodněných případech, a to dle posouzení rady sdružení. V takovém případě je stanoven manipulační poplatek ve výši 20 Kč.

Žádost, prosíme Vás, vyplňujte pečlivě a podejte včas. Na neúplně nebo chybně vyplněné a pozdě podané žádosti nebude brán zřetel.

Tato informace je členům našeho sdružení zaslána rovněž na emailové adresy uvedené v jejich členských kartách.

Příloha:
Formulář Žádosti o vrácení přeplatku členských příspěvků