Zápis z jednání rady KlimNet č. 10/2015

V říjnu jsme se radili.

Zápis z jednání rady OS KlimNet
Konané dne: 12.10.2015
Začátek: 18:00 hod.
Konec: 20:00 hod.
Místo konání: kancelář OS KlimNet, 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:

Čecháková Veronika
Hradský Štěpán
Raška Aleš
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel
Vožický Jan

Program:
1. VH – podklady
2. Nový web
3. Ukončení spolupráce
4. Reklamní předměty
5. Výstavba
6. Sledování TV
7. Přijetí nových členů

Zápis:
1. VH - podklady
Dan sdělil ostatním členům rady zásadní změny, které byly zapracovány do nových Stanov (odsouhlasili jsme je na minulé radě, nyní jsme provedli jejich revizi). Nové Stanovy připravíme spolu s novými řády sdružení do finální podoby a členům bude odeslán ještě jeden e-mail s pozvánkou na VH, k němuž přiložíme odkazy na zmíněné dokumenty, aby si je členové mohli nastudovat s předstihem.
Z naší diskuze vyplynuly ještě 3 dotazy pro právničku, což si vzal na starost jako
doposud Alda.
Řeší: rada
Termín: 23.10.2015
Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

2. Nový web
Již před delší dobou jsme zadali tvorbu nového webu, dosud se na něm pracuje a ladí se jeho podoba. Termín spuštění jsme stanovili na 16.10.2015, tak pevně věříme, že to vyjde. :-)
Řeší: Alda
Termín: 16.10.2015
Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

3. Ukončení spolupráce
Po vzájemné dohodě jsme ukončili spolupráci s jedním z instalátorů. Tímto Petrovi
děkujeme, že po dobu 5let věnoval členům část svého volného času.
Řeší: Verča
Termín: 31.10.2015
Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

4. Reklamní předměty
Jako každý rok, budeme jako poděkování předávat koncem roku dárkovou tašku těm členům, u nichž máme AP body. Verča provedla užší výběr reklamních/dárkových předmětů, přehled zašle ostatním členům rady, zaměstnanci a kontrolorovi k vyjádření. Poté poptáme cenovou nabídku dodání vč. potisku.

Řeší: Verča, Renča
Termín: 4.12.2015
Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

5. Výstavba
Bew nezahálí ani v tomto podzimním chladném počasí a v těchto dnech ladíme smlouvy o umístění zařízení na dalších dvou místech. Po podepsání oběma stranami začneme s výstavbou AP (dle počasí).
Nadále budeme provádět běžnou údržbu zařízení na našich AP bodech a zároveň i
úpravy a výměny zařízení a antén za výkonnější. Zima a Vánoce se blíží, tak ať
nám/vám to pěkně sviští :)
Řeší: Bew, rada
Termín: neuvedeno
Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

6. Sledování TV
Stále čekáme, kdy se SledovaniTV.cz domluví na podmínkách se skupinami Nova a Prima, dle posledních zpráv o nich intenzivně jednají. SledovaniTV.cz se to svým partnerům a následně zákazníkům snaží kompenzovat alespoň rozšiřováním balíčků. Nám nezbývá než čekat a sledovat dostupné kanály (a není jich málo) a aktuální zprávy (po přihlášení na sledovanitv.cz).
Řeší: neuvedeno
Termín: neuvedeno
Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

7. Přijetí nových členů
Dan podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 9.10.2015. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů sdružení.
Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)