Zápis z jednání rady KlimNet č. 03/2018

Zápis z jednání rady KlimNet z. s.
Konané dne: 14.5.2018
Začátek: 18:00 hod.
Konec: 21:00 hod.
Místo konání: kancelář KlimNet z. s., 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:
Čecháková Veronika
Hradský Štěpán
Neuvirt Radek
Raška Aleš
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel

Program:
1. GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
2. Sponzorský dar ZŠ Klimkovice, SDH Klimkovice
3. Přijetí nových členů

Zápis:

1. GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
Do 25.5.2018, kdy vzejde v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále již jen „GDPR“), budeme provádět související nutné úpravy na webu a v interním informačním systému. Mimojiné musíme zakoupit uzamykatelné skříně na šanony apod. a sepsat metodiku ke způsobu uchovávání osobních údajů.
Řeší: všichni
Termín: 24.5.2018
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

2. Sponzorský dar ZŠ Klimkovice, SDH Klimkovice
Předseda spolku byl požádán zástupci ZŠ Klimkovice a SDH Klimkovice o drobné reklamní předměty. Schváleno, zajistí Verča.
Řeší: Verča
Termín: 23.5.2018
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

3. Přijetí nových členů
Štěpán podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 11.5.2018. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů spolku.
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)