Zápis z jednání rady KlimNet č. 04/2018

Zápis z jednání rady KlimNet z. s.
Konané dne: 30.7.2018
Začátek: 18:00 hod.
Konec: 20:00 hod.
Místo konání: kancelář KlimNet z. s., 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:
Čecháková Veronika
Hradský Štěpán
Kuča Martin
Neuvirt Radek
Raška Aleš
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel

Program:
1. Odstávka dodávky el. energie (VŠB)
2. Kontrola ČTÚ
3. AP sýpka
4. AP hýlov
5. Přijetí nových členů

Zápis:
1. Odstávka el. energie (VŠB)
Ve dnech 15. a 16.8., v době cca 6-12 hod., dojde k přerušení dodávky el. energie na budově VŠB, na níž máme přívodní spoj konektivity do Klimkovic. Náhradní zdroj máme zajištěn (cica).
Řeší: cica
Termín: 16.8.2018
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

2. Kontrola ČTÚ
Od ČTÚ jsme obdrželi žádost o poskytnutí informací. Termín odeslání je 2.8.2018. Podklady připraví cica a bew a Verča to pak zašle datovkou.
Řeší: cica, bew, Verča
Termín: 2.8.2018
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

3. AP sýpka
Dne 7.9.2018 nám končí výpovědní lhůta nájemní smlouvy, vyjednáváme o prodloužení.
Řeší: cica
Termín: 7.9.2018
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

4. AP hýlov
Na AP hýlov dochází k častým výpadkům připojení souvisejících s výpadky elektřiny. Bew proto vyměnil jistič za silnější, to by mohlo částečně pomoci.
Řeší: Bew
Termín: 30.7.2018
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

5. Přijetí nových členů
Štěpán podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 27.7.2018. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů spolku.
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)