Zápis z jednání rady KlimNet č. 05/2018

Zápis z jednání rady KlimNet z. s.
Konané dne: 24.9.2018
Začátek: 18:30 hod.
Konec: 21:00 hod.
Místo konání: kancelář KlimNet z. s., 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:
Čecháková Veronika
Hradský Štěpán
Neuvirt Radek
Raška Aleš
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel

Program:
1. Konektivita
2. Resetátory
3. Valná hromada
4. Předělávky AP
5. Přijetí nových členů

Zápis:
1. Konektivita
Už nějakou dobu projednáváme a vyjednáváme ohledně navýšení konektivity. Zatím bez výsledku...
Řeší: marv, cica, bew
Termín: 30.11.2018
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

2. Resetátory
Jablotron přestal vyrábět stávající komunikátor GD-02-DIN. Hledáme vhodnou náhradu.
Řeší: Aalda, bew, cica
Termín: 30.11.2018
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

3. Valná hromada
Termín Valné hromady jsme stanovili na pátek 9.11.2018 od 18hod., prostory klimkovické hasičárny již máme zarezervovány. Nyní budeme upřesňovat program a připravovat podklady. Oznámení o konání Valné hromady bude včas vydáno na našem webu, a zároveň odesláno členům na kontaktní emailové adresy. Před VH bude svolána ještě jedna rada, na niž zvolíme předsedajícího VH.
Řeší: Alda, cica, Verča
Termín: 8.11.2018
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

4. Předělávky
Dokud panuje příznivé počasí, chystá bew další předělávky Apček – Vrchpolí, Bítov, účetní...
Řeší: Bew
Termín: 30.10.2018
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

5. Přijetí nových členů
Štěpán podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 21.9.2018. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů spolku.
Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)