Zápis z jednání rady KlimNet č. 01/2019

Zápis z jednání rady KlimNet z. s.
Konané dne: 14.1.2019
Začátek: 18:30 hod.
Konec: 20 hod.
Místo konání: kancelář KlimNet z. s., 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:
Čecháková Veronika
Hradský Štěpán
Kuča Martin
Neuvirt Radek
Raška Aleš
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel

Program:
1. Sponzorský dar ZŠ Klimkovice
2. Sponzorský dar ZUŠ Klimkovice
3. Sponzorský dar ZŠ a MŠ Olbramice
4. Sponzorský dar ZŠ Zbyslavice
5. Hasičská zbrojnice Klimkovice
6. Zdravotní středisko Klimkovice
7. Ukončení členství členům, kteří neplní své závazky vůči Spolku
8. Přijetí nových členů

Zápis:
1. Sponzorský dar ZŠ Klimkovice
Byli jsme požádáni o sponzorský dar na „2. záškolácký ples“ (ZŠ Klimkovice). Schválili jsme nákup mobilního telefonu v hodnotě 4.999 Kč. Verča připraví darovací smlouvu.
Řeší: Štěpán, Verča
Termín: 10.2.2019
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

2. Sponzorský dar ZUŠ Klimkovice
Obdrželi jsme vyúčtování spotřebované elektřiny na ZUŠ Klimkovice, kterou platíme zálohově. Průběžně obměňujeme zařízení, a tím dochází ke kolísání spotřeby elektřiny. Za rok 2018 nám tak vznikl přeplatek 10.849 Kč. Štěpán navrhl, abychom jej v plné výši ZUŠ Klimkovice věnovali. Jak bude s přeplatkem naloženo necháme zcela v kompetenci pana ředitele. Darovací smlouva bude připravena ze strany ZUŠ.
Řeší: Verča
Termín: 31.1.2019
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

3. Sponzorský dar ZŠ a MŠ Olbramice
Pavel navrhl, abychom věnovali ZŠ a MŠ Olbramice zařízení, jenž bylo použito pro pokrytí přístavku MŠ Olbramice. Celková hodnota zařízení je cca 1.550 Kč. Verča připraví darovací smlouvu.
Řeší: Pavel, Verča
Termín: 30.1.2019
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

4. Sponzorský dar ZŠ Zbyslavice
Pavel navrh, abychom ZŠ Zbyslavice věnovali set top box Sledování TV v hodnotě 1.962 Kč. Verča připraví darovací smlouvu.
Řeší: Pavel, Verča
Termín: 30.1.2019
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

5. Hasičská zbrojnice Klimkovice
Od města máme podepsanou nájemní smlouvu na umístění zařízení. V druhé polovině ledna se Pavel domluví na další obhlídce a plánování výstavby dokrývacího AP.
Řeší: Pavel
Termín: neuvedeno
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

6. Zdravotní středisko Klimkovice
Již nějakou dobu Pavel řeší s městem umístění zařízení na volných stožárech zdravotního střediska. Náš požadavek bude opět projednáván na další radě města.
Řeší: Pavel
Termín: neuvedeno
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

7. Ukončení členství členům, kteří neplní své závazky vůči Spolku
Verča připravila seznam členů, jenž neplní své závazky vůči Spolku KlimNet – u šesti členů evidujeme neuhrazené faktury v celkové výši 2.334 Kč. Ukončení členství všem těmto šesti členům bylo schváleno. O ukončení členství budou informováni doporučeným dopisem.
Řeší: Verča
Termín: 28.2.2019
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

8. Přijetí nových členů
Štěpán podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 11.1.2019. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů spolku.
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)