Zápis z jednání rady KlimNet č. 02/2019

Zápis z jednání rady KlimNet z. s.
Konané dne: 11.3.2019
Začátek: 18:30 hod.
Konec: 21 hod.
Místo konání: kancelář KlimNet z. s., 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:
Čecháková Veronika
Hradský Štěpán
Kuča Martin
Neuvirt Radek
Raška Aleš
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel

Program:
1. Konektivita
2. Připojení házenkářského hřiště Klimkovice
3. Přijetí nových členů

Zápis:
1. Konektivita
Průběžně řešíme navýšení konektivity – poptáváme a srovnáváme nabídky, možnosti, termíny… Definitivně jsme se nerozhodli, budeme tedy nadále vyjednávat.
Řeší: rada
Termín: 15.4.2019
Návrh: Odloženo (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

2. Připojení házenkářského hřiště Klimkovice
Předseda klimkovických házenkářů se informoval o možnostech připojení jejich zázemí k síti. Místo obhlédneme a navrhneme vhodné řešení. Bude-li připojení možné, materiál zapůjčíme a jako formu sponzorského daru nastavíme úlevu z členského příspěvku v plné výši.
Řeší: Bew, Verča
Termín: 30.4.2019
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

3. Přijetí nových členů
Štěpán podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 8.3.2019. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů spolku.
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)