Zápis z jednání rady KlimNet č. 04/2019

Zápis z jednání rady KlimNet z. s.
Konané dne: 2.9.2019
Začátek: 18:30 hod.
Konec: 20:30 hod.
Místo konání: kancelář KlimNet z. s., 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:
Hradský Štěpán
Kuča Martin
Neuvirt Radek
Raška Aleš
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel

Program:
1. Valná hromada – termín, program
2. Konektivita
3. SledováníTV – omezení počtu SmartTV
4. Přijetí nových členů

Zápis:
1. Valná hromada – termín, program
Je třeba zvolit termín, zarezervovat prostory a začít s přípravou programu a podkladů. Odloženo na příští radu z důvodu neúčasti Verči.
Řeší: rada
Termín: neuvedeno
Návrh: odloženo (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

2. Konektivita
Opět jsme nuceni řešit konektivitu a její nedostatek. :) Opět tedy vyjednáváme s různými poskytovateli.
Řeší: rada
Termín: neuvedeno
Návrh: odloženo (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

3. SledováníTV – omezení počtu Smart TV
Ze strany SledováníTV jsme byli obeznámeni s nově nastaveným omezením počtu povolených Smart TV, a sice na 2 Smart TV na uživatele. Zároveň je ale také možnost dokoupit si balíček „Smart TV 3x“, pro 3 Smart TV (k dnešnímu dni je cena balíčku 89 Kč/měsíc).
Řeší: rada
Termín: neuvedeno
Návrh: schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

4. Přijetí nových členů
Štěpán podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 30.8.2019. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů spolku.
Návrh: schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)