Zápis z jednání rady KlimNet č. 02/2020

Zápis z jednání rady KlimNet z. s.
Konané dne: 19.9.2020
Začátek: 18:30 hod.
Konec: 21:00 hod.
Forma konání: online

Přítomní:
Čecháková Veronika
Hradský Štěpán
Kuča Martin
Neuvirt Radek
Raška Aleš
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel

Program:
1. Epidemiologická situace, opravy u členů
2. Zakoupení roušek, respirátorů a desinfekcí
3. Plánování Valné hromady
4. Plánované předělávky
5. Přijetí nových členů

Zápis:

 1. Epidemiologická situace, opravy u členů

  S ohledem na přetrvávající situaci nadále zůstává kancelář spolku pro veřejnost uzavřena. Návštěva bude možná POUZE po předchozí domluvě, za splnění hygienických podmínek. Stejně tak nadále pokračujeme v opravách u členů v omezeném režimu. Vše, co bude možné, se budeme snažit řešit tzv. „bezkontaktně“, čili předání materiálu ve venkovních prostorech a s odstupem. Bude-li nevyhnutně nutná osobní návštěva instalátora, bude absolvována opět za dodržení hygienických podmínek, a to jak ze strany instalátora, tak člena a ostatních osob v domácnosti. Členové budou o postupu před návštěvou individuálně informováni. Tento postup budeme vyžadovat/dodržovat po celou dobu nepříznivé epidemiologické situace.

  Řeší: rada, instalátoři

  Termín: neuvedeno

  Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 2. Zakoupení roušek, respirátorů a desinfekcní

  S ohledem na situaci budou dle potřeb dokupovány (jako již dříve) další ochranné pomůcky a desinfekce.

  Řeší: Verča

  Termín: neuvedeno

  Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 3. Plánování Valné hromady

  Blíží se termín řádné Valné hromady (dále jen „VH“). Podmínky konání však nevyznívají příznivě, budeme na dále sledovat případné změny a dle toho reagovat na plánování termínu a konání VH.

  Řeší: rada

  Termín: 20.10.2020

  Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 4. Plánované předělávky

  Pavel plánuje do konce roku provést další předělávky AP, jelikož musíme reagovat na neustále se navyšující nároky na kapacitu připojení. Realizováno bude podle časových možností, aktuální situace a dostupnosti technologie (zhoršená dostupnost způsobena celosvětovou pandemií).

  Řeší: Bew, rada

  Termín: 31.12.2020

  Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 5. Přijetí nových členů

  Štěpán podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 16.9.2020. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů spolku.

  Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)