Plánovaný výpadek 14.12.2017 - Polanka nad Odrou

Ve čtvrtek 14.12.2017, v předpokládané době od 7:30 do 15:30 hod., dojde k výpadku připojení z důvodu přerušení dodávky elektrické energie společností ČEZ v části Polanky nad Odrou.

Výpadek napájení postihne dle schématu dostupného na webu společnosti ČEZ naše AP Polanka a z toho důvodu nebude fungovat připojení ani na závislých AP Skotnice, Vydraliny a účetní. Použití náhradního zdroje energie není možné. Z toho důvodu je pravděpodobné, že přestože ve Vašem domě/bytě elektřina fungovat bude, připojení k síti internet nikoliv. Nerestartujte ani jinak nemanipulujte s přívodními zařízeními ani routery. Pokud by se připojení nejpozději po 14.hodině neobnovilo (předpokládáme dřívější ukončení prací ze strany ČEZu), kontaktujte nás prostřednictvím SMS na hotline +420 724619047.

Bližší přehled o plánovaných odstávkách společností ČEZ, najdete zde: http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html


Děkujeme za pochopení.