V sobotu 21.11.2020 v předpokládané době od 08:00 až 11:00 hod. bude prováděna údržba AP Hrdel. Veškeré práce mají za cíl umožnit další navýšení rychlosti připojení na daném AP. Členové, jichž se to týká, byli informování emailem.

Dnes, v předpokládáné době do 14:30, je ze strany ČEZu přerušena dodávka elektřiny v části Polanky nad Odrou. Výpadek napájení /připojení k síti Internet postihlo tyto naše přípojné body: Planka, Polanka, Skotnice, Vydraliny, účetní. Za komplikace se omlouváme.

Z výše uvedeného důvodu je možné, že přestože ve Vašem domě/bytě elektřina fungovat bude, připojení k síti nikoliv. Nerestartujte ani jinak nemanipulujte s přívodními zařízeními ani routery. Pokud by se připojení nejpozději po 15.hodině neobnovilo, kontaktujte nás prostřednictvím SMS na hotline +420 724619047. (SMS můžete zasílat 24hod denně.)