Ceník a členství

Ceník a informace o převedení/pozastavení/ukončení členství.

Další informace ohledně pravidel placení naleznete ve finančním řádu, ke stažení zde. Veškeré řády, kterými se řídíme, jsou k dispozici v sekci dokumenty (schváleno na VH v roce 2015).

Vstupní poplatek
Jednorázový vstupní poplatek do sdružení ...................... 100 Kč

Měsíční poplatky

Členský příspěvek se odvíjí podle zvoleného typu členství, nabízíme tyto druhy členství:

KLIMNET Minimum .......................................................... 50 Kč
- připojení do sítě KlimNet s internetem
- rychlost na internet 512 kbit/s

- s agregací

 KLIMNET Standard Optika ............................................... 300 Kč

(možné jen v některých lokalitách)
- připojení do sítě KlimNet s internetem
- rychlost na internet min. 5120 kbit/s - max. 30 Mbit/s
- bez agregace

KLIMNET Standard NV2 ................................................... 300 Kč
- připojení do sítě KlimNet s internetem
- rychlost na internet min. 3 Mbit/s - max. 15 Mbit/s
- bez agregace


Od 1. 9. 2013 došlo ke snížení výše členského příspěvku z 350 Kč na 300 Kč měsíčně.

Ceny a typy zařízení používaných v síti sdružení

Bezdrátová připojení (5 GHz)
Člen dostane potřebné zařízení pro připojení k síti spolku bezplatně zapůjčeno. Tato zápůjčka je omezena aktivním členstvím, při jeho pozastavení nebo ukončení je člen povinen zařízení neprodleně vrátit. V případě nevrácení kompletního zařízení nebo jeho poškození uhradí člen spolku plnou pořizovací cenu zapůjčeného zařízení.

V případě, že chce člen použít vlastní přívodní zařízení, toto musí být kompatibilní se systémy provozovanými spolkem. Bližší informace v případě zájmu sdělíme telefonicky.


Připojení v panelových domech, řadové domy (strukturovaná kabeláž)
V panelových domech a řadovkách jsou přípojky zakončeny rozhraním – ethernet, konektor typu RJ-45. Za připojení k těmto koncovým bodům není účtován žádný poplatek.

Poznámka:
Zařízení používaná spolkem jsou typicky vybavena jedním ethernet portem pro připojení jednoho koncového zařízení, v případě nutnosti připojit více zařízení, je potřeba použít buď switch nebo router (kabelový, bezdrátový). Tato zařízení jsme schopni dodat nebo doporučit spolehlivý typ. Tato zařízení jsou již nad rámec bezplatně zapůjčovaného hardware.

- instalační balíček dostanete, jakmile budete na řadě v seznamu čekatelů
- instalační balíček obsahuje plně zkonfigurované přijímací zařízení, popř. další zařízení dle individuální domluvy
- KlimNet z. s. neprovádí instalaci antén/venkovních jednotek ani vnitřních rozvodů pomocí TP kabelů po objektu čekatele/člena. Instalaci si provádí čekatel/člen sám.

Další doplňkové možnosti

VoIP (telefonování přes internet)
- adaptér (Linksys SPA 2102, 3102, Cisco SPA112) ........ 1075 - 1779 Kč (orientační cena zařízení na trhu)
- konfigurace zařízení................................................. 200 Kč°

Ceník hovorného je přístupný pouze členům. Další informace najdete zde.

Orientační ceny zařízení na trhu
- switch 8 portů ........................................................ 220 Kč
- router bezdrátový, 1x WAN, 4x LAN .......................... 300 - 500 Kč
- router bezdrátový, výkonnější .................................. 500 - 2500 Kč

- konfigurace zařízení (samostatný požadavek, obvykle nastavení nového či vlastního zařízení)
....... 200 Kč°

° Konfigurace zařízení je zpoplatněna od 14.1.2010.

Opravy / Záruka 

Všechna zařízení dodaná KlimNet z. s. mají klasickou záruku v délce 24 měsíců, v případě repasovaných zařízení je záruka v délce 6 měsíců. Záruka počíná běžně běžet od chvíle předání zařízení členovi, popř. doby uvedené na tzv. "technické" záložce členské karty. V případě VOIP adaptérů počíná běžet okamžikem zprovoznění u člena. V odůvodněných případech (vlekoucí se montáž ze strany člena, kdy má zařízení předáno déle než 1 měsíc u venkovních jednotek a více než 14 dní při testování routerů) může být považováno za datum počátku záruky datum předání členovi.

Při vzniku poruchy na zařízení v průběhu záruky jsou tato opravena metodou výměny "kus za kus" (nevztahuje se na poškození přepětím v síti), kdy je nefunkční zařízení dále reklamováno u dodavatele a členovi vždy zůstává zařízení nové i v případě kladně vyřízené reklamace. Doba opravy je ovlivněna rychlostí nahlášení poruchy členem prostřednictvím HOTLINE (telefon, SMS), e-mailu nebo požadavkového systému.

Samotná oprava, tedy výjezd instalátora na místo, řešení situace na místě, konfigurace nového zařízení (v rámci opravy/výměny), není členům zpoplatňována.

V případě opakovaného problému zaviněného členem nebo marného výjezdu, stejně jako při poškození nebo zničení majetku spolku, je Rada spolku po členovi oprávněna vymáhat náhradu.

Pozastavení / obnovení / ukončení / převedení členství
- žádost o změnu členství je třeba zaslat minimálně týden před koncem měsíce.
- provádí se vždy k poslednímu dni v měsíci

- po ukončení členství zařízení nevykupujeme!

Pozastavení členství:

V případě, že víte, že po nějakou dobu nebudete připojení využívat (3, 6, 9 měsíců, či déle), je možné požádat o pozastavení členství. K poslednímu dni konkrétního měsíce připojení do sítě pozastavíme, Vy po tuto dobu nebudete hradit členské příspěvky a jakmile budete chtít opět připojit, stačí se ozvat a během pár dnů Vám členství obnovíme. První faktura bude vystavena druhý den od opětovného připojení a bude na poměrnou část členského příspěvku za zbývající dny toho měsíce. Další fakturace členského příspěvku již bude probíhat standardně.

Obnovení členství:

V případě neuhrazení členského příspěvku dojde k pozastavení členství - obnovení členství v takovém případě je od 8. 6. 2012 zpoplatněno částkou 50 Kč.

V případě pozastavení členství na vlastní žádost (tj. členské příspěvky jsou včas a řádně uhrazeny), se poplatek za obnovení členství neúčtuje.

Ukončení členství:

Pokud se stěhujete či přecházíte k jinému poskytovateli a víte, že ani v budoucnu nebudete chtít opět v rámci sítě KlimNet z. s. připojit k internetu, požádejte o ukončení členství. členství se ukončuje vždy k poslednímu dni v měsíci.

Pozor! Požádáte-li o ukončení členství zpětně až poté, co Vám bude vystavena nová faktura na členský příspěvek, je třeba ji uhradit. Zpětné stornování členského příspěvku není možné.

Jestliže máte jako člen zapůjčeno jakékoliv zařízení od spolku, je jej potřeba při ukončení vrátit v kompletním a funkčním stavu. Poté bude zápůjční list stornován. V případě nevrácení zařízení, popř. jeho poškození, bude vystavena faktura na plnou cenu zařízení, kterou bude člen povinen uhradit.

Převedení členství:

Se provádí obvykle k poslednímu dni v měsíci, z toho důvodu, že není možné měnit údaje v již vystavených fakturách za členské příspěvky (převedení členství se promítne až od nové faktury). V tomto případě ale záleží i na dohodě s námi a se členem, z nějž je členství převáděno.

Stěhujete-li se/prodáváte dům (byt), kde jste využívali připojení k internetu od KlimNetu, můžete převést členství na nového nájemníka/majitele. Zašlete žádost (vyplněnou a podepsanou oběma stranami) na náš kontaktní e-mail, kde je třeba uvést Vaše členské ID a jméno a kontakty na budoucího člena. My se s ním poté spojíme, doplníme další potřebné údaje, vysvětlíme, jak co funguje a členství je tím převedeno.

Při převedení členství již nový člen nehradí registrační poplatek.

Pozor! Pokud Vy členství ukončíte a nový nájemce/majitel bude chtít také vstoupit do KlimNet z. s., musí se zaregistrovat jako nový člen a registrační poplatek uhradit. Doporučujeme se tedy nejdříve domluvit, zda dojde k převedení nebo členství ukončíte.

 

Nevíte-li si rady nebo máte dotazy, zavolejte nám nebo 24hod. denně můžete posílat SMSky, e-maily.