O projektu

Co je to KlimNet ?

Je to zapsaný spolek, který je založen za účelem vybudování WiFi sítě.

Kdo jsme ?

Jsme občané města Klimkovic. Naším cílem je vytvoření sítě, která by umožnila občanům sdílení síťových prostředků mezi sebou, komunikaci mezi MěÚ a možnost se levněji připojit k celosvětové sítě internet. Celá síť se tváří jako jedna velká, volně přístupná LAN. Můžete si tak libovolně vytvářet spojení s kýmkoliv, kdo bude v dosahu přípojných bodů. Od samého začátku chceme síť koncipovat jako "otevřenou". Kdokoliv a kdykoliv se může na své náklady připojit.

Co je to WiFi síť ?

WiFi síť je provozována na základech mikrovlnné technologie ve standardu IEEE 802.11b též označované jako WiFi v pásmu 2.4 GHz (ISM band). Toto pásmo bylo Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) na základě generální licence GL-12/R/2000 uvolněno pro bezlicenční, bezplatný provoz zařízení na přenos dat pomocí metody rozprostřeného spektra.

Co z toho máme my?

Radost a získané zkušenosti. Tato práce nás baví, pro všechny z nás je koníčkem a bez toho by to asi nešlo dělat. Určitě většinu lidí zajímá také finanční otázka. Případný zisk vzniklý z členských příspěvků, darů, sponzorských příspěvků a jiných,obratem investujeme do budování nové a vylepšování stávající infrastruktury.