Neplánovaný výpadek 9.7.2018 - AP vac

Z důvodu neohlášených prací na eletrorozvodech vedoucích k AP václavovice, došlo k přerušení elektrické energie a tedy i připojení k síti Internet.

Práce byly započaty po 12.hod, bez předchozího oznámení. Nebylo tak možné zajistit včasné informování dotčených členů, případně náhradní zdroj el. energie. Očekávaný konec byl v cca 15hod, za předpokladu, nedojde-li ke komplikacím. Omlouváme se za neplánovaný výpadek.

UPDATE: Dodávka el. proudu byla obnovena v 17:35.