Přerušení dodávky el. energie ÚTERÝ 7.5.2019 - Klimkovice

V úterý 7.5.2019, v předpokládáné době 7:30-16:00, dojde k výpadku připojení k síti Internet z důvodu přerušení dodávky elektrické energie společností ČEZ. Výpadek proudu postihne AP mu (zámek) a U barevny. Na zámek máme v plánu umístit UPS, dojde tak možná jen ke dvěma krátkým (15min) výpadkům, a to ve chvíli přepojování na UPS, a poté zpět zase do sítě.

Z výše uvedeného důvodu je možné, že přestože ve Vašem domě/bytě elektřina fungovat bude, připojení k síti nikoliv. Nerestartujte ani jinak nemanipulujte s přívodními zařízeními ani routery. Pokud by se připojení nejpozději po 16.hodině neobnovilo, kontaktujte nás prostřednictvím SMS na hotline +420 724619047. (SMS můžete zasílat 24hod denně, vč. víkendů a svátků.)

(Formulář pro vyhledávání odstávek elektřiny na webu ČEZu zde: http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html.)

UPDATE: VYPÍNÁNÍ ELEKTŘINY PROBĚHLO KOLEM 7:40, BOHUŽEL S TÍM, ŽE VÝPADEK EL. PROUDU POSTIHL TÉMĚŘ CELÉ KLIMKOVICE.  PO 8.HOD BYLO OBNOVENO TO, CO MĚLO BĚŽET PO CELOU DOBU A DOLE BYLO TO, CO BÝT MĚLO. :)  OBNOVENÍ DODÁVKY EL. ENERGIE PROBĚHLO V CCA 13:15, ZA OPĚTOVNÉHO VÝPADKU "TÉMĚŘ CELÝCH KLIMKOVIC". Z NAŠÍ STRANY NÁSLEDNĚ PROVEDENA KONTROLA A OD CCA 13:30 ELEKTŘINA I VŠECHNY NAŠE PŘÍPOJNÉ BODY OPĚT BĚŽÍ.