Údržba AP hrdel 21.11.2020

V sobotu 21.11.2020 v předpokládané době od 08:00 až 11:00 hod. bude prováděna údržba AP Hrdel. Veškeré práce mají za cíl umožnit další navýšení rychlosti připojení na daném AP. Členové, jichž se to týká, byli informování emailem.