Přerušení dodávky el. energie Hýlov 16.6. a 21.6.2021

Ve dnech 16.6. a 21.6.2021 ČEZ plánuje další odstávky elektřiny. Obě odstávky se dotknou i našich AP, a sice 16.6. AP hýlov a 21.6. AP Polaček. Členy, jichž se to týká, budeme informovat emailem 2 dny předem.

Formulář pro vyhledávání odstávek elektřiny na webu ČEZu, s rozpisem jednotlivých ulic a popisných čísel, najdete zde: https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.