Přerušení dodávky el. energie Mexiko - STŘEDA 13.4.2022

Ve STŘEDU 13.4.2022, v předpokládáné době 7:30 - 15:30 dojde ze strany ČEZ k přerušení dodávky elektřiny ve Vřesině a na Mexiku. Výpadek napájení /připojení k síti Internet postihne dle schématu dostupného na webu společnosti ČEZ obě naše AP na Mexiku.

Členům, kterých se výpadek připojení k síti Internet týká, byl odeslán informační email (doporučujeme udržovat Vaše kontaktní údaje v členské kartě aktuální). 

Z výše uvedeného důvodu je možné, že přestože ve Vašem domě elektřina fungovat bude, připojení k síti nikoliv. Nerestartujte ani jinak nemanipulujte s přívodními zařízeními ani routery. Pokud by se připojení nejpozději po 15:30 neobnovilo, kontaktujte nás prostřednictvím SMS na hotline +420 724619047. (SMS můžete zasílat 24hod denně.)

Formulář pro vyhledávání odstávek elektřiny na webu ČEZu, s rozpisem jednotlivých ulic a popisných či orientačních čísel, najdete zde: https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.