Školení OS KlimNet

V sobotu 6.3.2010 proběhlo první KlimNetí oficiální školení na téma základy drátových a bezdrátových sítí.

školení bylo celodenní, zůčastnilo se ho celkem 11 členů rady a instalátorů a přednášel světoznámý Lukáš Wežranowský. Cílem školení bylo sjednocení a prohloubení našich znalostí.

Ze startu jsme probrali základy sítí, OSI model, protokol TCP/IP a další témata, u kterých někteří poslouchali a jiní jako třeba štěpán dělali úplně jiné věci a ještě do toho Lukášovi kecali.

Druhou část školení jsme zaměřili na základy Mikrotiku, probrali jsme důkladně bezdrátovou část, takže i ti zvídaví se dozvěděli, na co jsou různé námi nepoužívané nastavení do kterých se normálně nesahá.

V třetí části jsme se zaměřili na bezdrátové zařízení Airlive (Ovislink). To všichni dobře známe, ale přesto jsme se pár nových věcí přiučili.

Poslední část se skládala z našich často zákeřných dotazů, na které se Lukáš snažil odpovědět.

školení jsme ukončili pozdním obědem a vyrazili domů, většina snad s novými znalostmi, které využijí i v praxi.