Informace ke zpracování osobních údajů (GDPR)

Vážení členové,

chtěli bychom Vás informovat, že i KlimNetu se dotýká nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů - zkráceně GDPR.
Vaše osobní údaje o Vás, jakožto členech, evidujeme a zpracováváme dle informačního memoranda dostupného na našem webu. Doporučujeme se s tímto dokumentem seznámit, v případě dotazů nás kontaktujte.
Při shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů se držíme principů zákonnosti shromažďování i zpracování, omezení účelu zpracování OÚ na údaje nezbytně potřebné pro zajištění funkčnosti spolku a sítě spolku, přesnosti údajů a férovosti a transparentnosti při jejich správě a zpracování.
Správu a zpracování Vašich osobních údajů provádíme zejména z titulu plnění právní povinnosti správce (daňová a účetní evidence, evidence členství) a oprávněného zájmu správce (řešení problémů v rámci členství a přístupu k síti spolku).