Úpravy na páteřní síti, výpadky a omezení

Vážení členové,

chtěli bychom Vás informovat, že v rozmezí 04.10.2016 - 6.10.2016 budou prováděny následující práce:
1. Úterý 4.10.2016 - příprava rádiových jednotek a antén nových spojů v lokalitě ZUŠ Klimkovice a Sanatoria Klimkovice.
2. Středa 5.10.2016 - oživení nového páteřního spoje mezi ZUŠ Klimkovice a Sanatorii Klimkovice, přepojení tranzitu konektivity, příprava nové kabelové trasy v budově "A" VŠB-TUO, demontáž stávajícího zařízení, instalace nové rádiové jednotky tamtéž, oživení nového spoje mezi ZUŠ Klimkovice a VŠB.
3. Čtvrtek 6.10.2016 - oživení spoje mezi ZUŠ a VŠB, pokud by to čas a jiné podmínky nedovolily předchozí den.

V souvislosti s prováděnými pracemi očekáváme výpadky připojení zejména v Klimkovicích, a to v souvislosti s přepojováním tranzitu konektivity mimo síť spolku na záložní spoj.
V celé síti může dojít k omezení rychlosti připojení z důvodu směřování veškerého provozu na záložní spoj v areálu Sanatorií Klimkovice.
V souvislosti s výměnou spoje na VŠB (středa od cca 12h do večera, nejpozději čtvrtek dopoledne) rovněž očekáváme výpadek VoIP služeb a veřejných IP. Rozsah a délku výpadku těchto služeb však v tuto chvíli nejsme schopni specifikovat.
Práce jsou prováděny za účelem umožnění budoucího škálování konektivity sítě, jejího postupného navyšování a zajištění funkční, bezvýpadkové a spolehlivé záložní trasy mezi ZUŠ a Sanatorii.

Ve středu dopoledne může dojít vzhledem k povaze plánovaných činností i k omezení dostupnosti našeho kontaktního telefonního čísla.

Děkujeme za trpělivost a pochopení.