Plánovaná údržba sítě

Vážení členové, chtěli bychom Vás informovat že v následujících cca 14 dnech (počínaje středou 4.12.) bude, vždy v nočních hodinách, probíhat bezpečnostní a výkonová aktualizace Vašich přívodních zařízení a zařízení na AP.
Práce na aktualizaci budou probíhat vždy nejdříve po 22:30 hodině a postupně po jednotlivých AP. Aktualizace si vyžádá několik restartů přívodních zařízení a zařízení na AP, což způsobí vždy krátkodobý výpadek připojení v řádu několika jednotek minut. Během akce dojde zároveň ke kontrole a případně úpravě konfigurace přijímačů.
Zjistíme-li během provádění prací anomálie ve fungování přijímačů některých členů, tyto budeme individuálně kontaktovat ohledně domluvy následného postupu opravy. Zařízení členů, která nebudou v tuto dobu vzdáleně dostupná zaktualizujeme při nejbližší možné příležitosti, případně budeme dotyčné členy individuálně kontaktovat.

Děkujeme za pochopení.