Přerušení dodávky el. energie PONDĚLÍ 29.6.2020

Vážení členové,
kromě toho, že nás v pátek a o víkendu velmi potrápilo počasí a s ním spojené výpadky elektřiny a úplný výpadek jedné fáze v Polance (ze strany ČEZ opraveno v sobotu večer), tak si pro nás v ČEZu připravili další zkoušku... Jako bychom toho s přechodem na nového poskytovatele neměli už tak dost. 😕 Polehčující okolnost budiž to, že o tom v ČEZu fakt nemohli vědět. 😀 Děkujeme vám, členům, za velkou dávku trpělivosti, dělali jsme v počtu cca 5 lidí opravdu maximum po celý víkend. 😟
A teď k věci: Zítra, tedy v pondělí 29.6.2020, v předpokládané době od 7:15 do 16:00 hod., dojde k výpadku připojení k síti Internet z důvodu přerušení dodávky elektrické energie společností ČEZ v části Klimkovic a v Josefovicích, Olbramicích a Zbyslavicích. Členové, jichž se to týká, byli z naší strany informováni emailem v pátek po poledni (resp. info bylo odesláno na emailové adresy, které od vás, členů, máme k dispozici).


Výpadek napájení/připojení k síti Internet postihne dle schématu dostupného na webu společnosti ČEZ přípojné body v Klimkovicích (část Hýlov), všechny body v Josefovicích, Olbramicích a Zbyslavicích, přičemž na přípojný bod ZŠ Zbyslavice chceme dát náhradní zdroj el. energie, aby výpadek proudu neměl vliv na připojení k internetu u členů v Těškovicích a Bítově, jimž elektřina půjde.

Z výše uvedených důvodů je možné, že přestože ve Vašem domě/bytě elektřina fungovat bude, připojení k síti nikoliv. Nerestartujte ani jinak nemanipulujte s přívodními zařízeními ani routery. Pokud by se připojení nejpozději po 16.hodině neobnovilo, kontaktujte nás prostřednictvím SMS na hotline +420 724619047Děkujeme za pochopení.

Bližší přehled o plánovaných odstávkách společnosti ČEZ, najdete zde: https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html
Jestli si ČEZ plánované práce vzhledem k počasí rozmyslí, jsme sami zvědavi... prozatím je tato odstávka stále na webu ČEZu jako plánovaná...