Přerušení dodávky el. energie Polanka 8.12.2022 - výpadek připojení

Ve čtvrtek 8.12.2022 (v původní zprávě uvedeno chybné datum), v předpokládáné době 7:30 - 15:30, dojde ze strany ČEZ k přerušení dodávky elektřiny v části Polanky nad Odrou. Výpadek napájení/připojení k síti KlimNet postihne dle schématu dostupného na webu společnosti ČEZ tato naše AP: Polanka, Šlachta, Skotnice, Vydraliny, Tomala, a dále závislé AP Sýkora a účetní. Vzhledem k rozsahu plánované odstávky nejsme schopni pro provoz dotčených AP zajistit náhradní zdroje el. energie.

Členům, kteří jsou na dotčených AP a výpadek připojení k síti KlimNet se jich týká, bude v pondělí odeslán informační email (doporučujeme udržovat Vaše kontaktní údaje v členské kartě aktuální). 

Z výše uvedeného důvodu je možné, že přestože ve Vašem domě elektřina fungovat bude, připojení k síti nikoliv. Nerestartujte ani jinak nemanipulujte s přívodními zařízeními ani routery. Pokud by se připojení nejpozději po 15:30 neobnovilo, kontaktujte nás prostřednictvím SMS na hotline +420 724619047. (SMS můžete zasílat 24hod denně.)

Formulář pro vyhledávání odstávek elektřiny na webu ČEZu, s rozpisem jednotlivých ulic a popisných či orientačních čísel, najdete zde: https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.