Přerušení dodávky el. energie Zbyslavice 27.3.2023

V PONDĚLÍ 27.3.2023, v předpokládáné době 7:30-15:30, dojde ze strany ČEZ k přerušení dodávky elektřiny v části Zbyslavic. Výpadek napájení/připojení k síti KlimNet postihne dle schématu dostupného na webu společnosti ČEZ AP Zbyslavice. Na AP umístíme náhradní zdroj aby členům, u nichž elektřina půjde a jsou připojeni na AP zbyslavice, fungovalo i připojení k síti KlimNet.

Formulář pro vyhledávání odstávek elektřiny na webu ČEZu, s rozpisem jednotlivých ulic a popisných či orientačních čísel, najdete zde: https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky. U odstávky je přiložena vždy i mapa, kde jsou zobrazené i dotčené objekty (nad rámec uvedených popisných či orientačních čísel).

UPDATE: Dodávka el. energie obnovena v 15:28. Následně přepojeno napájení AP Zbyslavice z centrály zpět do sítě a provedena kontrola připojení jednotlivých členů. Vše v pořádku a funkční.