Přerušení dodávky el. energie Hýlov 8.12.2023 - VÝPADEK SÍTĚ KlimNet

V pátek 8.12.2023, v předpokládáné době 7:30-15:30, dojde ze strany ČEZ k přerušení dodávky elektřiny na Hýlově. Výpadek napájení/připojení k síti KlimNet postihne dle schématu dostupného na webu společnosti ČEZ naše AP hýlov, Vojnov a Čamaj. Členům, jichž se výpadek připojení k síti KlimNet týká, byl odeslán informační email (doporučujeme udržovat Vaše kontaktní údaje v členské kartě aktuální). 

Z výše uvedeného důvodu je možné, že přestože ve Vašem domě elektřina fungovat bude, připojení k síti KlimNet nikoliv. Nerestartujte ani jinak nemanipulujte s přívodními zařízeními ani routery. Pokud by se připojení nejpozději po 15:30 neobnovilo, kontaktujte nás prostřednictvím SMS na hotline +420 724619047. (SMS můžete zasílat 24hod denně.)

Formulář pro vyhledávání odstávek elektřiny na webu ČEZu, s rozpisem jednotlivých ulic a popisných či orientačních čísel, najdete zde: https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.