Z důvodu prací na rozvodech elektřiny v domě, kde je umístěno AP Polaček, došlo ve 14:50 k výpadku připojení. Opětovné zapojení elektřiny a tedy i funkčnost AP se očekává cca 15:40.  Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Výpadek v 11:50-12:40 byl ze stejného důvodu.

Zítra, v pátek 28.5.2021 v době od 9:00 do 11:00 hod., dojde k výpadku připojení v trvání cca 30 minut z důvodu provedení nutné kontroly a úpravy elektroinstalace zajišťující napájení AP Polanka. Výpadek postihne i závislé AP účetní.
Potřebujeme provést zátěžový test lokálního záložního zdroje, u kterého si nejsme jisti jeho stavem a funkčností, dále výměnu poškozeného a nefunkčního modulu vzdáleného ovládání napájení a vyměnit router řídící chod celého AP.
Práce nejsou závislé na počasí, vzhledem k okolnostem, které nám nejsou v tuto chvíli známy, může dojít k posunu doby nebo času prací, byť se budeme snažit výpadek co nejvíce minimalizovat.

Členové, jichž se výpadek týká, byli informováni emailem. 

Děkujeme za pochopení.