Porada u Stronga

Dne 7. května proběhla další porada v jedné nespecifikované stylové restauraci, kde mají nejlepší pivo. :-) Ze začátku se probíraly registrace. Od středy odpoledne se zaregistrovalo s námi 17 účastníků. Později se probíraly technické věci, typy WiFi sí?ových karet a antén. Předběžně máme vybrány WiFi karty a antény pro uživatele, takže zjistíme kde mají nejlepší ceny a jestli by nám nedali při odběru většího množství slevu. Také jsme již předběžně dohodnuti na poskytovateli internetu. čekáme jen na povolení městského úřadu z důvodu proměření síly signálu. Uvažujeme o rozdělení členství podle rychlosti internetu. O tom bude samostatný článek, až budeme vědět přibližný počet účastníků a podle toho se vybere rychlost internetu. Také se zvětšujícím se počtem zaregistrovaných lidí bude třeba vybudovat více přístupových bodů, aby nebylo hlavní AP přetíženo. Proto podle mapy, na které Aleš zrovna pracuje, vybereme místa s větší koncentrací uživatelů a tam umístíme další AP. Zatím to vypadá, že bude jedno u Marva a druhé možná u mě. Skončili jsme o půlnoci a podle počtu vypitých piv, to byla opravdu velmi plodná debata. :-) Nějak se nám začínají ztrácet letáky, co jsme vyvěsili. Nevím na co někomu jsou. Nemáme čas vylepovat další, takže si to zkuste říct mezi sebou.