Zápis z jednání rady KlimNet č. 03/2019

Zápis z jednání rady KlimNet z. s.
Konané dne: 15.4.2019
Začátek: 18:30 hod.
Konec: 19:30 hod.
Místo konání: kancelář KlimNet z. s., 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:
Čecháková Veronika
Hradský Štěpán
Kuča Martin
Neuvirt Radek
Raška Aleš
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel

Program:
1. Konektivita
2. Přijetí nových členů

Zápis:
1. Konektivita
Průběžně jsme vyjednávali a porovnávali nabídky a možnosti a rozhodli jsme se navýšit konektivitu u stávajícího poskytovatele (T-mobile).
Řeší: rada
Termín: 31.5.2019
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

2. Přijetí nových členů
Štěpán podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 12.4.2019. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů spolku.
Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)