Podání Žádosti o vrácení přeplatku členských příspěvků za rok 2015

Vážení členové,


dovolujeme si Vás upozornit na blížící se termín podání Žádosti o vrácení přeplatku členských příspěvků za rok 2015.


Vyplněnou a podepsanou žádost je potřeba doručit do kanceláře spolku do 10. prosince 2015.
Žádost můžete doručit osobně do kanceláře spolku nebo zasláním poštou, kdy je rozhodující datum razítka podání zásilky. Žádost nemůžeme akceptovat v případě zaslání emailem.

V případě, že si člen nezažádá o vrácení přeplatku, bude evidovaný přeplatek zaúčtován jako mimořádný členský příspěvek ve prospěch spolku bez ohledu na jeho výši, viz. Finanční řád schválený na Náhradní valné hromadě dne 6. června 2014.

Minimální výše přeplatku, o jehož vrácení je možné zažádat, je stanovena na 50 Kč. Výši případného přeplatku si každý člen může kdykoliv zjistit po přihlášení do intranetu spolku ve své členské kartě - záložka "Platby". Vzhledem k této skutečnosti NEBUDOU členové o výši přeplatku individuálně informováni.

Přihlašovací jméno máte uvedeno na své přihlášce, heslo jste si zvolili při registraci do spolku. V případě, že jste heslo zapomněli, tak si jej po neúspěšném přihlášení na stránkách www.klimnet.org můžete nechat zaslat na svůj email, který jste uvedli při registraci.

Přeplatky budou vráceny hromadně v období od 11. prosince do 28. prosince daného kalendářního roku, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet, který bude uveden v žádosti. V hotovosti bude možné vrátit přeplatek pouze v odůvodněných případech, a to dle posouzení rady spolku. V takovém případě je stanoven manipulační poplatek ve výši 20 Kč.

Žádost, prosíme Vás, vyplňujte pečlivě a podejte včas. Na neúplně nebo chybně vyplněné a pozdě podané žádosti nebude brán zřetel.

Příloha: Formulář Žádosti o vrácení přeplatku členských příspěvků

Tato informace je členům našeho spolku zaslána rovněž na emailové adresy uvedené v jejich členských kartách.