Informace ke službe SledováníTV: V rámci zkvalitňování služeb bude 10. srpna od 3:30 do 5:00 ráno probíhat testování zátěže systému. V průběhu testu může dojít k nedostupnosti služby, a to v řádu maximálně pár minut.

SledováníTV je doplňková služba, KlimNet je partnerem tohoto projektu a veškeré servisní a jiné zásahy nejsou v naší režii.

V pondělí, dne 26.7.2021 v době od 09:00 do 13:00 hod. budou v budově ZŠ Klimkovice probíhat práce na rekonstrukci elektrického rozvaděče, ze kterého je napájeno AP. Napájení AP je realizováno přes záložní zdroj, pokud nedojde k neočekávané události, nemělo by dojít k celkovému výpadku AP.
Přítomnosti na místě však využijeme k preventivní výměně několika rádiových jednotek umístěch na AP, doba výpadku připojení po dobu výměny jednotek by neměla přesáhnout cca 2 minuty.