Dochází k potížím na AP Olbramice, na opravě již pracujeme (výměna zařízení).

Update: opraveno v 16:25 (Bew)

Dne 19. 3. 2016 v dopoledních hodinách (cca do 12:00 hod.) bude prováděna údržba sítě páteřních spojů. V souvislosti s tímto, tak bude docházet ke krátkodobým výpadkům  připojení k síti Spolku, a rovněž k přístupu na síť internet. Práce se uskuteční pouze za příznivého počasí. Vzhledem k dopředu neznámým skutečnostem nebo vlivu počasí může dojít k posunu času ukončení prací.
Na AP ZUS bude zároveň prováděna úprava antén, výměna kabeláže a napájení.
Děkujeme za pochopení.