Údržba AP Mexiko 4.12.2021

Vážení členové, v sobotu 4.12.2021 v době od cca 09:00 budeme provádět výstavbu nového kapacitnějšího páteřního přivodního spoje na AP Mexiko z jiné lokality. Stávající spoj je bohužel vystaven cizímu rušení, které nejsme schopni jinak eliminovat a ovlivňuje jeho provozní parametry a stabilitu.
Po dokončení výstavby a sesměrování spoje (prováděném nezávisle na funkčnosti AP, ke kterému jste připojeni), bude-li vše pracovat v rámci předpokládaných parametrů, dojde ke krátkému výpadku v řádu několika minut ve chvíli přepojení provozu na tento nový spoj.
Další etapou navazující na výměnu přívodního spoje bude výměna části antén a doplnění nových, umožňujících vyšší rychlost připojení. Tyto následné práce si vyžádají úplný výpadek připojení a vzhledem k rozsahu prací budou provedeny v jiném termínu i s ohledem na stav počasí, který k tomu potřebujeme.
Děkujeme za pochopení.