Vážení členové,

v souvislosti se snahou stále zlepšovat parametry sítě v čase rostoucí nespokojenosti se stávajícím dodavatelem konektivity, jeho nepružností a způsobech řešení našich požadavků co se týče navyšování kapacity nebo i (ne)řešení výpadků a problémů na jeho straně, jsme se již před časem rozhodli změnit poskytovatele konektivity do Internetu.

Nejprve jsme zvažovali možnosti a přínosy té které varianty, nejen za účelem dalšího bezproblémového navyšování rychlosti připojení celé sítě KlimNetu, při zaručení její stability a dlouhodobého fungování. Následně proběhly instalace a konfigurace potřebných technologií, integrace do stávající infrastruktury a otestování funkčnosti pro zajištění bezproblémového přechodu. Nyní tak přichází chvíle, kdy je zapotřebí poskytnout zásadní informace ohledně tohoto přechodu i Vám, členům.

Termín přechodu:

Číst dál: Změna konektivity

Vzhledem k tomu, že se tady poslední dobou nic neděje, rozhodl jsem se přispět už starším, docela „veselým příběhem“, kdy nám přestal fungovat přívodní spoj internetu do Klimkovic (KlimNetu).

Číst dál: Oprava 11 Ghz