PLÁNOVANÝ VÝPADEK Skotnice, Vydraliny 15.5.2021

V sobotu 15.5.2021 dojde k výpadku připojení k síti spolku a Internetu. Práce jsou plánovány od cca 8:30 do 13h, k výpadku připojení dojde pouze po část této doby v předpokládané délce do 3h. Část prací bude prováděna za provozu AP, k výpadku dojde pouze na nezbytně nutnou dobu.

Důvodem výpadku je nutnost celkové rekonstrukce AP Vydraliny - demontáž stávajícího stožáru, montáž nové příhradové konstrukce a přestrojení datového rozvaděče AP včetně výměny napájecích zdrojů a části klientských jednotek AP.
Montáž nového stožáru umožní vybudování vysokokapacitního přivodního páteřního spoje z Klimkovic. Nutnost přemístění stávajících antén páteřních spojů na stožár nový by si vynutila jejich nové sesměrování z obou stran - situace tak využijeme a místo směřování původních spojů je vyměníme za spoje modernější a kapacitnější - dojde tedy i k výměně páteřních spojů mezi AP Polanka a AP Vydraliny a AP Vydraliny a AP Skotnice.
Vzhledem k rozsahu prací se bohužel mohou vyskytnout problémy o kterých v tuto chvíli nevíme, práce budou náročné na koordinaci, může tak dojít k okolnostem které dobu výpadku posunou či prodlouží.