Přerušení dodávky el. energie STŘEDA 26.5.2021

Ve středu 26.5.2021, v předpokládáné době 8:00 - 14:00 dojde ze strany ČEZ k přerušení dodávky elektřiny v části Klimkovic-Václavovic a Polanky. Výpadek napájení /připojení k síti Internet postihne dle schématu dostupného na webu společnosti ČEZ naše AP Václavovice, Skotnice a účetní. Přesto, že na některých z výše uvedených AP elektřina půjde, nepůjde Internet. Důvodem je to, že jsou závislá na místech, kde je odstávka el. proudu hlášena. Členům, kterých se výpadek připojení k síti Internet týká, byl odeslán informační email - doporučujeme udržovat kontaktní údaje aktuální.

Z výše uvedeného důvodu je možné, že přestože ve Vašem domě elektřina fungovat bude, připojení k síti nikoliv. Nerestartujte ani jinak nemanipulujte s přívodními zařízeními ani routery. Pokud by se připojení nejpozději po 14.hodině neobnovilo, kontaktujte nás prostřednictvím SMS na hotline +420 724619047. (SMS můžete zasílat 24hod denně.)

Formulář pro vyhledávání odstávek elektřiny na webu ČEZu, s rozpisem jednotlivých ulic a popisných čísel, najdete zde: https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.