Plánovaný výpadek 28.5.2021 AP Polanka, účetní

Zítra, v pátek 28.5.2021 v době od 9:00 do 11:00 hod., dojde k výpadku připojení v trvání cca 30 minut z důvodu provedení nutné kontroly a úpravy elektroinstalace zajišťující napájení AP Polanka. Výpadek postihne i závislé AP účetní.
Potřebujeme provést zátěžový test lokálního záložního zdroje, u kterého si nejsme jisti jeho stavem a funkčností, dále výměnu poškozeného a nefunkčního modulu vzdáleného ovládání napájení a vyměnit router řídící chod celého AP.
Práce nejsou závislé na počasí, vzhledem k okolnostem, které nám nejsou v tuto chvíli známy, může dojít k posunu doby nebo času prací, byť se budeme snažit výpadek co nejvíce minimalizovat.

Členové, jichž se výpadek týká, byli informováni emailem. 

Děkujeme za pochopení.