Přerušení dodávky el. energie Bítov 2.10.2023 - VÝPADEK SÍTĚ KlimNet

V pondělí 2.10.2023 dojde ze strany ČEZ k přerušení dodávky elektřiny V Bítově. Výpadek napájení/připojení k síti KlimNet postihne dle schématu dostupného na webu společnosti ČEZ obě naše AP, a to takto 7:15-11:00 AP Bítov a 11:00-15:00 AP CabúkČlenům, jichž se výpadek připojení k síti KlimNet týká, byl odeslán informační email (doporučujeme udržovat Vaše kontaktní údaje v členské kartě aktuální). 

Z výše uvedeného důvodu je možné, že přestože ve Vašem domě elektřina fungovat bude, připojení k síti KlimNet nikoliv. Nerestartujte ani jinak nemanipulujte s přívodními zařízeními ani routery. Pokud by se připojení nejpozději po 15.hodině neobnovilo, kontaktujte nás prostřednictvím SMS na hotline +420 724619047. (SMS můžete zasílat 24hod denně.)

Formulář pro vyhledávání odstávek elektřiny na webu ČEZu, s rozpisem jednotlivých ulic a popisných či orientačních čísel, najdete zde: https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.