Výměna spoj Lázně-Vojnov 26.10.2023

Vážení členové,

chtěli bychom Vás informovat, že ve čtvrtek 26.10.2023 budeme provádět výměnu přívodního páteřního spoje mezi AP Lázně a AP Vojnov za modernější a kapacitnější typ, který by se měl být schopen lépe vypořádat s nahodilými událostmi typu "namrzající déšť, sníh / intenzivní přívalový déšť", a zároveň nám i do budoucna dovolí vylepšovat a zrychlovat Vaše připojení k síti spolku.
Z tohoto důvodu dojde na dobu nezbytně nutnou k úplnému výpadku připojení na AP Vojnov a závislém AP Čamaj. Práce na výměně a směrování bychom měli provádět v předpokládaném čase 15:00 - 17:00, vlivem počasí, popř. v tuto chvíli nepředpokládaných okolností se může doba výpadku posunout. Bližší informace byly členům, jichž se výpadek připojení k síti KlimNet týká, odeslány na kontaktní emailové adresy uvedené v členských kartách.