Přerušení dodávky el. energie Klimkovice, Hýlov, Josefovice, Olbramice, Zbyslavice út 18.6.2024, 7:00-18:00; VÝPADEK SÍTĚ KlimNet

V úterý 18.6.2024, v předpokládáné době 7:15-18:00, dojde ze strany ČEZ k přerušení dodávky elektřiny v části Klimkovic, na Hýlově, v Josefovicích, Olbramicích a ZbyslavicíchVýpadek napájení/připojení k síti KlimNet postihne dle schématu dostupného na webu společnosti ČEZ spoustu našich AP (a v případě potíží i závislá AP na mexiku či v Bítově a Těškovicích). Členům, jichž se výpadek (nebo možný výpadek) připojení k síti KlimNet týká, byl odeslán informační email - doporučujeme udržovat Vaše kontaktní údaje v členské kartě aktuální. Chod některých AP zajistíme náhradními zdroji, vzhledem k rozsahu ale nemůžeme zaručit, že baterie vydrží po celou dobu :(

Je možné, že přestože ve Vašem domě elektřina fungovat bude, připojení k síti KlimNet nikoliv. Nerestartujte ani jinak nemanipulujte s přívodními zařízeními ani routery. Pokud by se připojení nejpozději po 18.hodině neobnovilo, kontaktujte nás prostřednictvím SMS na hotline +420 724619047. (SMS můžete zasílat 24hod denně.)

Formulář pro vyhledávání odstávek elektřiny na webu ČEZu, s rozpisem jednotlivých ulic a popisných či orientačních čísel, najdete zde: https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky a vzhledem k rozsahu přikládáme i zde:

Z WEBU cezdistribuce.cz (některé adresy zde ČEZ neuvádí, ač jsou výpadkem dotčeny také) :

18. 6. 2024, 07:00–15:00
Klimkovice (okres Ostrava-město)
Hýlov
č. p.  1-17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29-37, 39-46, 49-59, 61, 62, 64, 68, 69, 71, 72, 73, 77, 80, 81, 84, 87, 89, 90, 91, 93

Josefovice
č. p.  1, 2, 14-19, 21-31, 33-40, 42, 44-49, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 62, 73, 75, 78, 80, 90, 91, 92, 97, 100, 103, 104, 105, 110, 113, 114

Klimkovice
Husova
č. p.  170, 181, 191, 201, 211, 259, 309, 332, 524, 626, 796, 798, 801, 845, 866, 871, 877, 893, 895, 903, 912, 916, 922, 934, 936, 953, 954, 958, 975, 981

Opavská
č. p.  248, 468, 885

U Lesa
č. p.  819

kat. území Klimkovice (kód 666319)
parcelní č. 1967/3, 2018/1, 2178/34, 2211/1, 2213/1, 2255/49, 2255/50, 2255/101, 2267/1, 2269, 2296, 2377/24, 2390, 2396/1, 2420, 2433, 2451/2, 2479/16, 2479/20
Olbramice (okres Ostrava-město)
Janovice
č. p.  1-12, 16

Olbramice
Dlouhá
č. p.  32, 40, 48, 68, 94, 154, 155, 156, 161, 188

Dolní
č. p.  76, 142, 144, 160

Hlavní
č. p.  2-7, 9, 10, 11, 12, 17, 31, 33, 35, 36, 39, 41, 42, 49, 50, 95, 101, 103, 105, 114, 118, 124, 127, 128, 141, 215, 232

Horní
č. p.  21, 22, 38, 53

Josefovická
č. p.  106, 110, 116, 121, 159, 162, 163, 164, 165, 184, 202, 204

K lesu
č. p.  29, 55, 126, 140, 171

Klimkovická
č. p.  1, 78, 80, 90, 107, 122, 133, 210, 211

Kolonie
č. p.  109, 111, 112, 113, 120, 205-209

Malá strana
č. p.  72, 73, 74, 75, 77, 87, 119

Nad kapličkou
č. p.  34, 117, 152, 153, 182, 220

č. ev.  1

Pod kostelem
č. p.  8, 43, 44, 46, 47, 89

č. ev.  9

Polní
č. p.  203

U farmy
č. p.  81, 82, 86, 102, 108, 115, 158

Zahumení
č. p.  37, 79, 88, 92, 143, 175, 176, 178, 181, 190, 191, 193, 197, 198

kat. území Olbramice (kód 709808)
parcelní č. 30, 31, 82/1, 119, 131, 171, 548, 569/2, 582, 853, 864, 1232, 1243, 1250, 1251, 1254, 1291, 1337, 1339, 1388, 1455
Zbyslavice (okres Ostrava-město)
Zbyslavice
Dolní
č. p.  58, 121, 205, 210, 224, 225

Hlavní
č. p.  30, 33, 67, 70, 72, 77, 79, 89, 97, 100, 103, 117, 124, 130, 144, 162, 199, 200, 201

č. ev.  518

Horní
č. p.  105, 166, 169, 197, 208

Javorová
č. p.  42, 80, 171, 195, 226

Jilmová
č. p.  46

K Vodárně
č. p.  112, 155, 217

Krátká
č. p.  24, 28, 113

Malá Strana
č. p.  15, 19, 32, 110, 194

Předevsí
č. p.  212, 213, 215

U Kaple
č. p.  2, 3, 4, 5

Úzká
č. p.  71

Ve Dvoře
č. p.  81, 206

Velká Strana
č. p.  20, 21, 75, 193, 209

č. ev.  517

Vrchpolí
č. p.  128, 156, 204

č. ev.  502, 503, 509, 511, 512, 515

kat. území Zbyslavice (kód 792004)
parcelní č. 228/21, 603/17, 605/4, 628/16, 773/1, 1742, 1769, 1774, 1788, 1834, 1838, 1852, 1878, 1926, 1930, 1942, 2131, 2729, 2850
plánovaná odstávka č. 110060954661

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
18. 6. 2024, 07:00–18:00
SEZNAM ADRES S MAPOU (PDF)
Olbramice (okres Ostrava-město)
Olbramice
Dlouhá
č. p.  45, 146, 147, 157, 185, 186, 187, 218

Hlavní
č. p.  14, 16, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 30, 104, 129, 130, 131, 134, 135, 137, 151

Malá strana
č. p.  51, 56-64, 66, 70, 71, 91, 138, 150, 201, 216

Prostorná
č. p.  24, 26, 123, 132, 145, 148, 149

Zahumení
č. p.  65, 69, 97, 99, 100, 139, 167, 168, 169, 172, 173, 174, 178, 183, 224, 225

kat. území Olbramice (kód 709808)
parcelní č. 280/1, 336, 375, 399
plánovaná odstávka č. 110060955213