O Z N Á M E N Í - o konání Valné hromady

O Z N Á M E N Í - o konání Valné hromady

Rada spolku KlimNet se sídlem v Klimkovicích, 28.října 141, svolává v souladu s čl. 5 stanov spolku

VALNOU HROMADU,

která se uskuteční dne 5.5.2021 v 18 hodin v sále Hasičské zbrojnice v Klimkovicích, na ul. Požárnická 290.

Program jednání:

  1. zahájení    
  2. zpráva o dosavadním hospodaření sdružení
  3. plán hospodaření na další rok
  4. seznámení s postupem ukončení členství členům, kteří neplní své závazky vůči spolku
  5. volba rady spolku
  6. diskuze
  7. závěr

 

Upozornění členům:
I.    Nebude-li valná hromada po uplynutí půl hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá rada spolku KlimNet náhradní valnou hromadu, která bude zahájena tentýž den v 18:30 hod. Náhradní valná hromada bude mít nezměněný pořad jednání.

PODMÍNKY KONÁNÍ VH platné k 3.4.2021: https://covid.gov.cz/situace/podnikatelska-cinnost/konani-valnych-hromad-clenskych-schuzi

S ohledem na nařízení vlády, viz. odkaz výše: "každá osoba se při příchodu musí prokázat negativním antigenním či PCR testem", jsme pro tyto účely rozhodli o zakoupení antigenních testů. Žádáme zájemce o účast na VH/NVH, aby nás kontaktovali alespoň týden předem, abychom se domluvili na včasném předání 1ks antigenního testu. Bez negativního antigenního či PCR testu nebude účastník na konání VH/NVH vpuštěn. Děkujeme za pochopení.