Zápis z jednání rady OS KlimNet č. 01/2004 ze dne 17.6. 2004

 

Zápis z jednání rady OS KlimNet č. 01/2004 ze dne 17.6. 2004

Program:

1. volba předsedy
2. volba zástupce předsedy


ad 1) Rada se sešla v restauraci u Peršana. Přítomní byli všichni čtyři zvolení radní, Aleš Raška, Martin Kuča , Jiří Langer a Radek Neuvirt .
Na funkci byl Martinem Kučou navržen Aleš Raška, bytem Polní 344, Klimkovice, 742 83. Jiný návrh nebyl podán.

Volba byla přímá
pro návrh se vyslovili - 3
proti návrhu - 0
zdrželi se hlasování - 1

Výsledek hlasování:

Aleš Raška byl zvolen předsedou občanského sdružení KlimNet.

ad 2) Na funkci byl Martinem Kučou navržen Jiří Langer, bytem Polní 346, Klimkovice, 742 83. Jiný návrh nebyl podán.

Volba byla přímá
pro návrh se vyslovili - 3
proti návrhu - 0
zdrželi se hlasování - 1

Výsledek hlasování:

Jiří Langer byl zvolen zástupcem předsedy občanského sdružení KlimNet.


Za OS KlimNet

V Klimkovicích 17.6.2004


Aleš Raška - předseda OS


.......

Jiří Langer - člen rady OS

.......

Martin Kuča - člen rady OS


.......

Radek Neuvirt - člen rady OS


.......

Zdroj: doc