Zápis z jednání rady Klimnet č. 10/2013

Hlavy se radily...

Zápis z jednání rady OS KlimNet

Konané dne: 14.10.2013

Začátek: 18:00 hod.

Konec: 20:00 hod.

Místo konání: kancelář OS KlimNet, 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:

čecháková Veronika

Hradský štěpán

Kuča Martin

Neuvirt Radek

Raška Aleš

Tvrdý Daniel

Vdovičík Pavel

Byrtusová Renáta

Program:

 1. Průkazky pro instalátory OS KlimNet

 2. Pozastavení členství u členů se zařízením na ZL

 3. Neplánovaný výpadek AP ZšO

 4. Připojení lokality „Předevsí" ve Zbyslavicích

 5. Připojení kina v Klimkovicích do sítě OS KlimNet

 6. Předělávka AP Budzela

 7. AP Zš Zbyslavice

 8. Přijetí nových členů

Zápis:

 1. Průkazky pro instalátory OS KlimNet

  Bylo schváleno vyrobení pracovních průkazů pro instalátory. Grafický návrh zajistí Alda, výrobu zajistí Martin.

  řeší: Alda, Martin

  Termín: 31.12.2013

  Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 2. Pozastavení členství u členů se zařízením na ZL

  Z důvodu přechodu na protokol nv2 dochází u členů k výměnám zařízení, z nichž některá jsou vydávána oproti zápůjčním listům (v případě, že člen nemá zájem o navýšení rychlosti). Při pozastavení na kratší období bude po tuto dobu zařízení ponecháno u člena. V případě pozastavení členství na významně delší období se zařízení bude vracet zpět k OS KlimNet, a to z důvodu běžící záruční doby.

  řeší: Renáta

  Termín: průběžně

  Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 3. Neplánovaný výpadek AP ZšO

  Nedávný neplánovaný výpadek na AP ZšO byl způsoben vyhozením hlavního jističe v rozvaděči. Při nejbližší příležitosti se toto bude řešit s elektrikářem. Zvážíme možnost zapojení zpožďovače pro zapínání zásuvek.

  řeší: Pavel

  Termín: neuvedeno

  Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 4. Připojení lokality „Předevsí" ve Zbyslavicích

  Obrátili se na nás obyvatelé lokality Předevsí ve Zbyslavicích (asi pět domů), že by měli zájem o členství v našem sdružení a připojení k síti OS. Byli by ochotni podílet se i na nákladech pro připojení dané lokality. Vzhledem k poloze domů, jsme prověřili situaci na místě, avšak z žádného domu není vidět na jakékoliv naše AP,. Realizace by vyžadovala retranslační bod na hraně kopce, kde by byl problém s napájením zařízení, dále pak vybudování samostatného spoje. Na toto momentálně nemáme, vzhledem k pokročilé roční době, volné kapacity. Rada sdružení proto rozhodla, že k realizaci nedojde.

  řeší: Pavel

  Termín: 14.10.2013

  Návrh: Zamítnuto (0 hlasů pro, 6 hlasů proti)

 5. Připojení kina v Klimkovicích do sítě OS KlimNet

  Byli jsme osloveni paní Chlebovskou z KIS ohledně připojení kina do sítě OS KlimNet. Zvážíme možnosti případné realizace.

  řeší: rada

  Termín: 4.11.2013

  Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 6. Předělávka AP Budzela

  Pro budoucí předělávku AP Budzela je potřeba zajistit nový stožár. Tímto je pověřen Dan.

  řeší: Dan

  Termín: 4.11.2013

  Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 7. AP Zš Zbyslavice

  Pro AP Zš Zbyslavice je potřeba zajistit průchodky na kabely, na starost si to berou Dan a Radek.

  řeší: Dan, Radek

  Termín: 4.11.2013

  Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 8. Přijetí nových členů

  Dan podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 11.10.2013. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů sdružení.

  Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)