Zápis z jednání rady OS Klimnet č. 11/2013

Hlavy se radily...

Zápis z jednání rady OS KlimNet

Konané dne: 11.11.2013

Začátek: 18:00 hod.

Konec: 20:30 hod.

Místo konání: kancelář OS KlimNet, 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:

čecháková Veronika

Hradský štěpán

Tvrdý Daniel

Vdovičík Pavel

Byrtusová Renáta

Vůjtek Petr

Zdražila Ivo

Program:

 1. Zhodnocení předělávky - nový spoj Lázně - Zš Zbyslavice

 2. Zhodnocení rekonstrukce AP Zbyslavice

 3. AP čamaj

 4. AP Hýlov

 5. AP cica - dokrytí

 6. Rekonstrukce AP ZUš

 7. Přijetí nových členů

Zápis:

 1. Zhodnocení předělávky - nový spoj Lázně - Zš Zbyslavice

  Byla provedena výměna páteřního 10GHz spoje Lázně - Zš Zbyslavice za nový spoj s vyšší kapacitou. Z toho budou těžit i další AP, která jsou napojena na AP Zš Zbyslavice (AP Zbyslavice, Močidlan, Bítov, Těškovice). Pravděpodobně na jaře ještě dojde k úpravě umístění jednotky spoje na Lázních, abychom vyřešili problém se zarůstáním rádiové trasy.

 2. Zhodnocení rekonstrukce AP Zbyslavice

  Proběhla kompletní rekonstrukce AP Zbyslavice, současně s ní se provedl upgrade přívodního páteřního spoje z 5 GHz na 10 GHz, čímž došlo ke zvýšení kapacity přívodu a celkovému zlepšení parametrů spoje. Všem členům na AP Zbyslavice bude navýšena rychlost na službu nv2 nejpozději k 31.12.2013, a to po nutných úpravách nastavení zařízení u členů, rekonfiguraci AP a zátěžovém otestování.

  řeší: Pavel

  Termín: 31.12.2013

 3. AP čamaj

  Příprava výstavby nového AP v lokalitě Hýlov. Přívodní spoj bude 5GHz z AP Vojnov. V případě příznivého počasí a zajištění všeho potřebného by realizace mohla proběhnout ještě v roce 2013.

  řeší: Pavel

  Termín: neuvedeno

  Návrh: Schváleno (3 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 4. AP Hýlov

  Na AP Hýlov jsme se potýkali s nedostatečnou kapacitou přívodního spoje v případě jeho velice specifického zatížení. Situaci jsme vyřešili jeho posílením a zálohou, což by mělo situaci minimálně do jara 2014 stabilizovat. V roce 2014 pak plánujeme rekonstrukci celého AP a instalaci nového páteřního spoje v pásmu 10 GHz s vyšší přenosovou kapacitou.

  řešili: štěpán, Dan, Pavel

  Termín: proběhlo 16.11.2013

 5. AP cica - dokrytí

  Zjistili jsme, že by bylo potřeba dokrýt část okolí AP Cica (cca v rozsahu ulic Nádražní, Tyršova, Smetanova, Mlýnská). Probrali jsme několik možných variant, začneme tou nejsnadnější, a to přidáním jednoho nového sektoru přímo na AP, postupně pak budeme konkretizovat další navržené možnosti.

  řeší: všichni

  Termín: neuvedeno

  Návrh: Schváleno (3 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 6. Rekonstrukce AP ZUš

  Vzhledem k umístění AP a vybudovanému zázemí může plánovaná rekonstrukce AP ZUš proběhnout i v zimním období, kdy pro nás bude stále bezpečné (na rozdíl od jiných AP) pohybovat se v prostoru antén. V rámci této rekonstrukce plánujeme i menší přestavbu v hlavní technické místnosti. Vzhledem k tomu, že budeme muset vypnout část páteřních spojů a dojde tak k rozsáhlejšímu výpadku, plánujeme provedení této akce na noční hodiny tak, aby postihla co nejméně členů. O přesném termínu budeme v dostatečném předstihu informovat.

  řeší: všichni

  Termín: přesný termín zatím neurčen, po provedení potřebných příprav

  Návrh: Schváleno (3 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 7. Přijetí nových členů

  Dan podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 8.11.2013. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni
  do seznamu členů sdružení.

  Návrh: Schváleno (3 hlasy pro, 0 hlasů proti)