Zápis z jednání rady KlimNet č. 11/2014

Hlavy se radily...

Zápis z jednání rady OS KlimNet

Konané dne: 10.11.2014

Začátek: 18:00 hod.

Konec: 21:00 hod.

Místo konání: kancelář OS KlimNet, 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:

Byrtusová Renáta

čecháková Veronika

Hradský štěpán

Neuvirt Radek

Raška Aleš

Tvrdý Daniel

Vdovičík PavelProgram:

 1. Zš – telefonní server

 2. Optika - Legie

 3. Seminář na čTú

 4. Schůzka se zástupci města Klimkovic a spol. Ovanet

 5. AP Mexiko

 6. Přijetí nových členů

Zápis:

 1. Zš telefonní server

  Ze strany Zš Klimkovice bylo nahlášeno, že telefonní server ve škole vydává nadměrný hluk, cica se na to zajde podívat a podle toho, co zjistí, budeme hledat řešení.

  řeší: Cica

  Termín: 30.11.2014

  Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 2. Optika - Legie

  Rada města odložila projednání naší žádosti o natažení optického kabelu. Bude potřeba dodat ještě nějaké další souhlasy.

  řeší: všichni

  Termín: neuvedeno

  Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 3. Seminář na čTú

  Cica s Bewem se zúčastnili semináře na čTú ohledně vysílacích pásem, aukcí apod a seznámili ostatní s tím, co se nového dozvěděli.

  řeší: neuvedeno

  Termín: neuvedeno

  Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 4. Schůzka se zástupci města Klimkovic a spol. Ovanet

  Dan se zúčastnil schůzky, kdy si všechny tři zúčastněné strany stanovily pravidla a podmínky pro hlášení poruch a jiných požadavků souvisejících se zajiš?ováním kamerového systému.

  řeší: Dan

  Termín: neuvedeno

  Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 5. AP Mexiko

  Kluci s oblibou pracují i o svátcích (přeci jen ve většině případů se o svátcích nechodí do práce, takže je to pro ně ideální termín se sejít ve větším počtu), proto 17.11.2014 pravděpodobně nebude výjimkou. Na tento den naplánovali předělávku AP Mexiko (zda bude provedena záleží ale hlavně na počasí). členové na daném AP budou předem informováni.

  řeší: Bew, Dan, Cica

  Termín: 17.11.2014

  Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 6. Přijetí nových členů

  Dan podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 7.listopadu 2014. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů sdružení.

  Návrh: Schváleno (5 hlasů pro, 0 hlasů proti)