Zápis z jednání rady KlimNet č. 10/2014

V říjnu proběhla rada i s instalátory.

Zápis z jednání rady OS KlimNet

Konané dne: 13.10.2014

Začátek: 18:00 hod.

Konec: 20:15 hod.

Místo konání: kancelář OS KlimNet, 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:

čecháková Veronika

Hradský štěpán

Kuča Martin

Tvrdý Daniel

Vdovičík Pavel

Dostalík Petr

Kupka Michal

Vůjtek Petr

Zdražila IvoProgram:

 1. Sponzorský dar - Lvíčátka

 2. Kamerový systém města Klimkovice

 3. Optika – řadovky

 4. Předělávka AP Hýlov

 5. úprava podmínek pro bezdrátová připojení (2.4GHz, 5GHz)

 6. Plánované navýšení konektivity

 7. Přijetí nových členů

Zápis:

 1. Sponzorský dar - Lvíčátka

  Lvíčátka Klimkovice nás požádaly o finanční dar. Na radě bylo rozhodnuto o poskytnutí daru věcného – bude-li zájem. Výše hodnoty daru bude stanovena na základě dalšího jednání.

  řeší: Dan

  Termín: 31.12.2014

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 2. Kamerový systém města Klimkovice

  Je třeba doladit ještě nějaké věci vrámci kamerového systému.

  řeší: Bew, Dan, cica

  Termín: 31.10.2014

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 3. Optika - řadovky

  Do konce roku je třeba provést údržbu a předělávku. Některé práce, které se nedělají venku, „si ponecháme“ na zimu.

  řeší: všichni

  Termín: do jara 2015

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 4. Předělávka AP Hýlov

  Předělávka AP, která si vyžádá výpadek připojení členů na tomto AP, je předběžně naplánovaná na neděli 19.10.2014.

  řeší: všichni

  Termín: 19.10.2014

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 5. úprava podmínek pro bezdrátová připojení (2.4GHz, 5GHz)

  S ohledem na úpravu podmínek pro bezdrátová připojení (viz. Zápis z jednání rady OS KlimNet č. 9/2014) je třeba sepsat průvodní dopis, který bude postupně odeslán všem členům sdružení na adresy uvedené ve členských kartách.

  řeší: Dan, bew

  Termín: 30.11.2014

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 6. Plánované navýšení konektivity

  Už je naším dobrým zvykem, že navyšujeme před Vánoci konektivitu. Nejinak tomu, snad, bude i letos. Navýšení poptá marv.

  řeší: marv

  Termín: 30.11.2014

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 7. Přijetí nových členů

  Dan podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 10. října 2014. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů sdružení.

  Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)