Zápis z jednání rady KlimNet č. 2/2015

V únoru jsme se radili...

Radili jsme se i v lednu, bew ale ještě nemá ucelený zápis z jednání. Dodáme jej posléze...

Zápis z jednání rady OS KlimNet

Konané dne: 2.2.2015

Začátek: 18:00 hod.

Konec: 20:45 hod.

Místo konání: kancelář OS KlimNet, 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:

čecháková Veronika

Hradský štěpán

Kuča Martin

Neuvirt Radek

Raška Aleš

Tvrdý Daniel

Vdovičík Pavel

 

 

Program:

 1. Elektřina na APčkách

 2. Aktualizace údajů členů

 3. IPTV

 4. Změna sdružení na Spolek

 5. Sponzorský dar „Lvíčátkům"

 6. Rekonstrukce zařízení na ZUš

 7. Nákup nových 80GHz spojů

 8. Kontrola čTú

 9. Přijetí nových členů

Zápis:

 

 1. Elektřina na APčkách

  V PRŮBĚHu prosince a začátkem ledna nám členové, u nichž jsou AP, zasílali stav elektroměrů měřících spotřebu našeho zařízení pro výpočet nákladů na elektřinu. V těchto dnech odesíláme platby, dle podmínek stanovených ve Smlouvách.

  řeší: rada

  Termín: 28.2.2015

  Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

   

 2. Aktualizace údajů členů

  Každý člen má právo a povinnost udržovat své kontaktní údaje v členské kartě aktuální. Příležitostně tyto údaje kontrolujeme (např. v PRŮBĚHu hovoru při řešení jiného požadavku), není ale možné, abychom obvolali všechny členy s dotazem, zda náhodou nezměnili tel. č., e-mail apod. Prosíme proto Vás, členy, abyste si své údaje občas zkontrolovali a aktualizovali, případně nám zaslali e-mailem, SMSkou či telefonicky sdělili změny kontaktních údajů.

  řeší: všichni

  Termín: neuvedeno

  Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

   

 3. IPTV

  Zkoušíme sledování televize přes internet. Nyní provoz testuje rada s instalátory, ale v PRŮBĚHu následujících 14dnů bychom to chtěli „vypustit" ven jako doplňkovou službu pro členy. Velkou zásluhu na tom má Cica, zatím vše funguje bez problémů. Bližší informace a podmínky sdělíme členům posléze po spuštění.

  řeší: rada

  Termín: 28.2.2015

  Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

   

 4. Změna sdružení na spolek

  Pomalu ale jistě zahajujeme přípravy pro přerod sdružení na spolek. Pracovat na tom budeme v PRŮBĚHu prvního pololetí roku 2015.

  řeší: Alda, Dan

  Termín: 30.6.215

  Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

   

 5. Sponzorský dar „Lvíčátkům"

  Konečně dorazily všechny věci zakoupené Lvíčátkům (více o nich zde http://lvicatkaklimkovice.blogspot.cz). V nejbližších dnech je budeme kontaktovat pro předání.

  řeší: Dan, Radek

  Termín: 15.2.2015

  Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

   

 6. Rekonstrukce zařízení na ZUš

  Během února provedeme dříve plánovanou velkou předělávku zařízení na ZUš. Budou s ní souviset dva výpadky připojení v celé síti, o kterých budeme členy předem informovat e-mailem.

  řeší: rada

  Termín: 28.2.2015

  Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

   

 7. Nákup nových 80GHz spojů

  Pro posílení kapacity některých páteřních spojů jsme se rozhodli pořídit další spoje v pásmu 80GHz. Jednu jednotku již úspěšně používáme a nově pořízené jednotky nainstalujeme do sítě v PRŮBĚHu jara.

  řeší: rada

  Termín: 30.4.2015

  Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

   

 8. Kontrola čTú

  Začátkem ledna nám přišel dopis z čTú, v němž si od nás vyžádali nějaká data pro kontrolu. Vše jsme jim zaslali dle jejich požadavků a nyní vyčkáme, co bude dál. :)

  řeší: Bew, Dan

  Termín: neuvedeno

  Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)

 9. Přijetí nových členů

  Dan podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 30.1.2015. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů sdružení.

  Návrh: Schváleno (6 hlasů pro, 0 hlasů proti)