Zápis z jednání rady KlimNet č. 3/2015

 
V březnu jsme se radili...


Zápis z jednání rady OS KlimNet
Konané dne: 9.3.2015
Začátek: 18:00 hod.
Konec: 20:00 hod.
Místo konání: kancelář OS KlimNet, 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:

Čecháková Veronika
Raška Aleš
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel
Dostalík Petr
Zdražila Ivo

Program:

 1. Sponzorský dar DPS Klimkovice
 2. Ořez stromů - spoj AP ZUŠ --> AP Glomb
 3. Web
 4. Požadavky a návrhy instalátorů
 5. Ntb pro instalátory
 6. Odměňování instalátorů
 7. Přijetí nových členů


Zápis:

 1. Sponzorský dar DPS Klimkovice

  V týdnu po této radě budeme kontaktovat paní ředitelku Domova pro seniory Klimkovice s nabídkou sponzorského daru formou úlevy z členského příspěvku. Chceme nabídnout i zakoupení 1ks PC pro seniory (případně jiného potřebného zařízení).

  Řeší: rada
  Termín: 31.3.2015
  Návrh: Schváleno (3 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 2. Ořez stromů - spoj AP ZUŠ -> AP Glomb

  Bew zjistil, že ve výhledu dorůstají stromy na městském pozemku. Budeme kontaktovat město a pokusíme se zajistit jejich ořez.

  Řeší: rada
  Termín: rok 2015
  Návrh: Schváleno (3 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 3. Web

  Rozhodli jsme se, že je třeba „oživit" náš web, a to formou zcela nových stránek.

  V rámci toho se vyřeší i přechod na moderní redakční systém, jelikož ten stávající se již nevyvíjí. Již se na nich pracuje, poté bude následovat testovací provoz a jakmile převedeme aktuální zprávy a informace ze starého webu do nové verze, spustíme jej do ostrého provozu. Doufejme, že se tedy můžete/me těšit brzy na nové stránky. :)

  Řeší: rada
  Termín: 30.6.2015
  Návrh: Schváleno (3 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 4. Požadavky a návrhy instalátorů

  Jelikož se množí požadavky na opravy vlastní nefunkčních routerů členů, navrhl Ivoš zpoplatnění. Dnes jsme se ale sešli v příliš malém počtu na takové rozhodnutí, proto jsme tento bod odložili na příští radu.

  Řeší: rada, instalátoři
  Termín: neuvedeno
  Návrh: Odloženo (3 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 5. Ntb pro instalátory

  Aktivním instalátorům jsme zakoupili nové notebooky, abychom jim co nejvíce usnadnili práci u členů (dosud používali převážně své vlastní, postupem času již nevyhovující). Opatrovat je musí jako oko v hlavě, mají je zapůjčené po dobu aktivní spolupráce s KlimNetem, a to na základě podpisu Předávacího protokolu.

  Řeší: rada
  Termín: 9.3.2015
  Návrh: Schváleno (3 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 6. Odměňování instalátorů

  Vzhledem k nízké účasti jsme tento bod opět odložili na další radu.

  Řeší: rada, instalátoři
  Termín: neuvedeno
  Návrh: Odloženo (3 hlasy pro, 0 hlasů proti)

 7. Přijetí nových členů

  Dan podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 6.3.2015. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů sdružení.

  Návrh: Schváleno (3 hlasy pro, 0 hlasů proti)