Zápis z jednání rady KlimNet č. 9/2015

V září jsme na radě probírali hlavně přípravu valné hromady.

Zápis z jednání rady OS KlimNet
Konané dne: 14.9.2015
Začátek: 18:00 hod.
Konec: 20:00 hod.
Místo konání: kancelář OS KlimNet, 28. října 141, Klimkovice

Přítomní:

Byrtusová Renáta
Čecháková Veronika
Hradský Štěpán
Raška Aleš
Tvrdý Daniel
Vdovičík Pavel

Program:

  1.     Termín VH
  2.     Přijetí nových členů

Zápis:

1. Termín VH

Termín valné hromady jsme stanovili na neděli 25.10.2015 (18hod.), zarezervujeme místnost v Hasičské zbrojnici v Klimkovicích a včas rozešleme členům pozvánku (e-mailem). Ještě doladíme Stanovy a řády sdružení.

Řeší: rada
Termín: 25.10.2015
Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)

2. Přijetí nových členů

Dan podal návrh na přijetí všech čekatelů na členství, kteří zaplatili registrační poplatek do 11.9.2015. Povinnost platit měsíční příspěvek počala 15 dní po začátku měsíce, v němž byl čekatel přijat. Návrh byl schválen všemi hlasy. Přijatí členové byli zapsáni do seznamu členů sdružení.

Návrh: Schváleno (4 hlasy pro, 0 hlasů proti)